Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova

1